Regulamin

Noclegi do wyłącznego wynajmu krótkoterminowego (na zasadach hotelowych).

Zgłoszenie osób na pobyt na podstawie Dowodu Osobistego.

Doba pobytowa trwa od godz. 14:00 pierwszego dnia pobytu do godz. 12:00 ostatniego dnia pobytu.


Opłatę za pobyt uiszcza się z góry w dniu przyjazdu, przy odbiorze kluczy.

Klucze przekazywane są na miejscu o wcześniej ustalonej godzinie.

W przypadku zgubienia kluczy od mieszkania Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 40 zł(1 komplet).

Liczba osób przebywająca w mieszkaniu jest ograniczona do liczby zgłoszonej na czas pobytu.

O wszelkich usterkach powstałych w czasie pobytu, Gość powinien niezwłocznie poinformować wynajmującego, a za usterki powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.

Cisza nocna - przestrzeganie godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 6.00).

W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, zastrzega możliwość do anulowania rezerwacji.

Pełen regulamin dostępny w pokojach